!Do it right

שירותי החברה

החברה מציעה פתרונות תמיכה בלקוחות במגוון אפשרויות

חוזה שירות מלא – הכולל טיפול בכל עניין הקשור במחשוב בחברה לרבות התקנה של ציודים חדשים.

חוזה שירות לתקלות בלבד – במסגרת זו יטופלו בעיות שנגרמו במהלך יום העבודה.

חוזה שירות טלפוני בלבד – הכוללת מענה טלפוני, השתלטות מלאה על שרתי ותחנות החברה
במידה ויהיה צורך בהגעה לאתר הלקוח יחויב הלקוח לפי שעות העבודה בפועל

חוזה בנק שעות – הלקוח ירכוש חבילת שעות שאותה ישלם בהתאם לכמות השעות שרכש,
במסגרת זו יקבל הלקוח מענה לכל תקלה או בעיה שאותה ידרוש לתקן.

כמו כן, לקוחות אשר נמצאים במסגרת חוזה שירות יזכו להתייחסות מיוחדת אותה אנו מכילים

על כלל לקוחותינו, התייחסות זו כוללת:

• בדיקות תקופתיות אשר כוללות, בדיקת גיבוי/ שיחזור לפי תיאות עם הלקוח.
• בדיקת וירוסים כללית ועדכונים רלוונטיים.
• בדיקת ביצועים והמלצות לשיפור.
• מעבר על הלוגים של המערכות הקריטיות על מנת לזהות בעיות בטרם עת.
• למעשה מטרת הבדיקות הללו היא לשמר את המצב התקין בארגון ולדאוג
לטפל בבעיות המתרחשות לבוא, בטרם עת ולא להגיע למצב של כיבוי שריפות מתמשך.

שרותי אינטגרצייה

קישור בין כלל המערכות בארגון לטובת תזמון מושלם שרותי אינטגרציה מלאים

שרותי ענן

מחשוב בענן, שרותי דוא"ל ארגוני בענן, גיבוי לאתר מרוחק וסינון דואר ותוכן

שרותים מנוהלים

חוזה שירות מלא, חוזה שירות לתקלות בלבד, חוזה שירות טלפוני בלבד או בנק שעות

פתרונות

סקירת מערכת, מכירת חומרה, מתן פתרונות אבטחת מידע ויעוץ אירגוני

נשמח אם גם אתם תהיו חלק מהמשפחת דרורנט מערכות בע"מ

שינוי גודל גופנים
ניגודיות